04/06/2012

Calculul Impozitului pe Venit in Marea Britanie

 Tot ce doresti sa afli despre Impozitul pe venit pentru persoanele fizice în Marea Britanie

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este unul din cele mai importante venituri bugetare ale Marii Britanii, fiind plătit de peste 27 de milioane de contribuabili. Marea Britanie reprezintă ţara de origine a acestui impozit, ce a fost introdus pentru prima dată în anul 1798.

Caracteristica specifică sistemului de impozitare britanic o reprezinta distincţia care se face între venituri şi câştigurile de capital. Acestea din urmă sunt împărţite în două categorii, respectiv câştiguri de capital pe termen scurt (perioada de deţinere a capitalului sub 12 luni) şi câştiguri de capital pe termen lung (perioada de deţinere a capitalului peste 12 luni). In timp ce primele sunt tratate drept venituri obişnuite, celelalte sunt impozitate separat prin impozitul pe câştigurile de capital, de cele mai multe ori mai redus.

Acest lucru a determinat mulţi dintre britanici să-şi convertească veniturile în capital pe termen lung şi să beneficieze de o impozitare mai uşoară.

Subiectul impozitului pe venit îl reprezintă persoana de pe teritoriul Marii Britanii ce realizează venituri indiferent de natura şi sursa lor geografică. Nerezidenţii sunt impozitaţi doar pentru venitul realizat în Marea Britanie.

Obiectul impozitului îl reprezintă veniturile realizate de indivizi, indiferent de jurisdicţia fiscală în care se întâmplă acest lucru. Nu toate veniturile sunt impozabile, iar determinarea celor impozabile se face după reguli diferite în funcţie de natura veniturilor. Determinarea venitului impozabil se face prin însumarea veniturilor din toate sursele, după ce în prealabil, au fost operate deducerile legale pe fiecare sursă. Din acest venit total se scad deducerile personale şi se ajunge la venitul impozabil.

In Marea Britanie, veniturile impozabile cuprind:

 • veniturile din salarii şi asimilate lor (employment income);
 • veniturile din activităţi independente;
 • veniturile de pensii (pensii de stat, pensii ale angajatorului, pensii din scheme personale);
 • veniturile din dobânzi (majoritatea);
 • veniturile din dividende;
 • venituri locative;
 • venituri plătite de societăţile de tip trust;
 • beneficiile de securitate socială: alocaţia pentru îngrijirea persoanelor cu handicap (Carer’s allowance), alocaţia de şomaj (dacă s-au plătit contribuţiile sociale în cuantumul necesar), indemnizaţia de concediu medical (din săptămâna 29), ajutorul de deces plătit săptămânal, etc.

Venituri neimpozabile in Marea Britanie

1. beneficiile de securitate socială: alocaţia de maternitate, alocatia pentru copii, alocaţia pentru persoanele cu handicap, ajutorul de deces în sumă fixă, alocaţia pentru locuinţă, plăţile pentru combustibil pe timp de iarnă şi darurile de Crăciun, indemnizaţiile pentru primele 28 de săptămâni de concediu medical, indemnizaţiile pentru accidente de muncă şi invaliditate severa, pensiile pentru văduvele de război şi multe altele;

2. veniturile din dobânzi: dobânzile aferente ISA (Individual Savings Accounts) şi celeaferente certificatelor de economii;

3. veniturile din chirii (4.250 GBP pe an pentru veniturile din închirierea locuinţei în carelocuieşte contribuabilul şi familia acestuia);

4. creditele fiscale pentru muncă şi cele pentru copii în întreţinere;

5. veniturile din obligaţiunile premium (obligaţiuni emise de guvernul britanic, pentru care dobânda se plăteşte într-un cont din care se vor recompensa obligaţiunile ieşite câştigătoare la tragerea la sorţi pentru rambursare);6. partea de capital a unei anuităţi de viaţă – anuitatea de viaţă constă în plăţi periodice efectuate de către un asigurător către un beneficiar, care în prealabil a contribuit la fondul din care se distribuie anuităţile. Contribuţiile prealabile reprezintă partea de capital ce nu va fi impozitată în faza de distribuire a fondului acumulat (ce include si dobânzile);

Veniturile din salarii

Reprezintă principalele venituri din categoria employment income ce cad sub incidenţa impozitului pe venit. Aceste venituri sunt ajustate prin neincluderea sau deducerea unor elemente ce au legătură cu desfăşurarea activităţii la locul de muncă. Astfel, veniturile primite de angajat vizând rambursarea anumitor cheltuieli efectuate de acesta în legătură cu mutarea determinată de locul de muncă sunt neimpozabile. În schimb, dacă asemenea cheltuieli nu sunt rambursate salariatului, ele nu devin deductibile, râmânand a fi suportate integral de salariat.

De asemenea, cheltuielile cu transportul la locul de muncă nu sunt deductibile la calculul venitului impozabil. Cheltuielile efectuate de angajator în beneficiul angajatului referitoare laformarea şi perfecţionarea profesională full-time sunt scutite de impozit în limita a 15.480 GBP.

Avantajele în natură

Avantajele in natura primite de salariaţi sunt evaluate conform unor reguli specifice şi incluse în baza de impozitare. În ceea ce priveşte avantajele în natură sub forma Employee Stock Options, sistemul de evaluare a avantajelor financiare este deosebit de complex, depinzând de omultitudine de factori: schema de participare a salariaţilor, durata deţinerii opţiunilor, valoarea opţiunilor acordate sau cumpărate de salariaţi.

În funcţie de aceşti factori, contribuabilul poate fi taxat prin impozitul pe venit sau prin impozitul pe câştigurile de capital. Cele mai cunoscute forme de Employee Stock Options, practicate in Marea Britanie sunt: Approved Share Incentive Plans (SIPs), Approved Save As You Earn (SAYE) Option Schemes, Enterprise ManagementIncentives (EMIs).

Veniturile din pensii in Marea Britanie

Veniturile din pensii sunt taxate în mod identic cu veniturile din salarii, prin stopaj la sursă efectuat de plătitorul pensiei. La începutul plăţii pensiei, o parte din acesta poate fi transformată într-o sumă fixă plătibilă o singură dată, ce este scutită de impozit.

Pe perioada contributivă, angajaţii pot beneficia de deducerea contributiilor sociale sociale până la 100% din veniturile impozabile limitate la 255.000 GBP (pentru 2010 – 2011).

Contribuţiile ce depăşesc această limită sunt impozabile. De asemenea, există şi un plafon al fondurilor pe care un individ le poate acumula de-a lungul vieţii în conturile de pensii, dincolo de care, aceste acumulări devin impozabile în momentul retragerii.

De exemplu: Pentru anul fiscal 2010 – 2011, plafonul este de 1.800.000 GBP. Dacă suma ce depăşeşte plafonul este retrasă integral într-o singură tranşă, cota de impozitare este de 55%, iar dacă este retrasă sub forma unei pensii lunare, cota de impozitare este de 25%.

Veniturile aferente unei anuităţi de viaţă sunt impozabile doar pentru partea ce reprezintă fructificarea capitalului investit, capitalul ca atare nefiind impozitat.

Veniturile din activităţi independente

Sunt impozitate după deducerea cheltuielilor care au contribuit în mod direct şi exclusiv la derularea afacerii sau profesiei. Există o serie de restricţii privind deducerea cheltuielilor de capital, de protocol, etc.

Veniturile din investiţii

Cuprind dividendele, dobânzile, chiriile, rentele. În general, cheltuielile care au fost făcute în scopul obţinerii de venituri impozabile sunt deductibile.

Nu sunt impozabile:

• dobânzile la certificatele naţionale de economii (National Savings Certificates);

• suma de 70 GBP reprezentând dobânda la depozitele constituite în cadrul National Savings Bank;

• dobânzile aferente ISA (Individual Savings Accounts);

• veniturile din chirii (4.250 GBP pe an pentru veniturile din închirierea locuinţei în care locuieşte contribuabilul şi familia acestuia);

• veniturile din obligaţiunile premium;

• partea de capital a unei anuităţi de viaţă.

National Savings Bank, actualmente National Savings and Investments (NS&I), este o bancă de economii cu capital de stat, ce acţionează sub tutela Trezoreriei Marii Britanii, în scopul atragerii de fonduri pentru finanţarea sectorului public.

Impozitul aferent veniturilor din dividende beneficiază de un credit fiscal egal cu 1/9 din dividendele distribuite de o companie. Venitul impozabil din dividende este egal cu dividendele încasate şi creditul fiscal, iar impozitul final pe dividende se determină făcând diferenţa între impozitul rezultat prin aplicarea cotei de impozitare la venitul impozabil şi creditul fiscal.

Cu alte cuvinte, creditul fiscal se include în baza de calcul a impozitului pe dividende.

Veniturile din câştigurile de capital

Reprezintă veniturile realizate din diferenţa pozitivă între preţul de vânzare (mai mare) şi preţul de achiziţie (mai mic) al unui activ. Pe lângă vânzare,

 • Cheltuielile privind formarea şi pregătirea profesională presupusă de exercitarea activităţii (Individual Learning Accounts Scheme) sunt deductibile
 • Donaţiile beneficiază de rambursarea impozitului aferent sumei donate. întrucât donaţiile se fac din venitul disponibil după plata impozitului, contribuabilul poate solicita la sfârşitul anului rambursarea impozitului aferent sumei donate.
 • Pensiile alimentare sunt deductibile, respectiv nedeductibile, după cum deciziile juridice care le-au instituit au fost anterioare, respectiv ulterioare datei de 15 martie 1988. În contrapartidă, veniturile înregistrate de beneficiar sunt impozabile, respectiv neimpozabile. Fie că se impozitează la plătitor, fie că se impozitează la beneficiar, există o sumă minimă ce scapă de impozit (1.970 GBP).
 • Sumele investite (până la 400.000 GBP anual) în anumite condiţii în întreprinderi(Enterprise Investment Scheme) sunt impozitate cu cota aferentă veniturilor din economii (mai redusă). În mod asemănător, sumele investite în aşa-numitele „Venture Capital Trusts” (până la 200.000 GBP anual) sunt impozitate cu cota de 30% (mai redusă).
 • Economiile din conturile de tip ISA sunt scutite de impozit în limita a 10.200 GBP (2010-2011).

După luarea în considerare a elementelor menţionate, se procedează la scăderea deducerilor personale (ce au semnificaţia venitului minim neimpozabil).

De exemplu: Deducerea personală este stabilită în sumă fixă, pentru anul fiscal 2010-2011 fiind de 6.475 GBP pentru veniturile până în 100.000 GBP.

Pentru suma ce depăşeşte acest plafon, deducerea se reduce cu 1 GBP pentru fiecare 2 GBP peste 100.000 GBP.

De exemplu, o persoană cu venitul anual de 110.000 GBP va suporta o diminuare a deducerii de 5.000 GBP (10.000 GBP/2), astfel că deducerea finală va fi de 6.475 GBP – 5.000 GBP, respectiv 1.475 GBP. Dacă veniturile depăşesc cu mai mult de 6.475 GBP * 2 = 12.950 GBP plafonul de 100.000 GBP, contribuabilul nu va beneficia de nici o deducere.

Persoanele în vârstă beneficiază de deduceri suplimentare pentru veniturile situate sub 22.900GBP. Astfel cei cu vârste cuprinse între 65 şi 74 de ani beneficiază de o deducere de 9.490 GBP, iar cei cu vârste peste 75 de ani de o deducere de 9.640 GBP. Reducerile pentru veniturile ce depăşesc plafonul se aplică în mod asemănător, respectând regula 1:2. Suplimentar, anumite persoane mai pot beneficia şi de alte deduceri: deducerea pentru persoane cu deficiențe vizuale (1.890 GBP), deducerea pentru persoanele căsătorite sau în parteneriat civil (în vârstă de peste 75 de ani – 6.965 GBP). După luarea în calcul a tuturor deducerilor se ajunge la venitul impozabil.

Cotele de impozitare sunt cote progresive compuse (pe tranşe de venit) şi sunt diferenţiate în raport cu sursa veniturilor. Pentru anul fiscal 2010 – 2011 cotele sunt prezentate în tabelul următor. Cotele aferente celor patru tranşe de venit au denumiri specifice pentru a putea fi delimitate mai uşor în teoria şi practica fiscală.

Cota de impozitare pentru castigurile de capital pentru anii 2008/2009, 2009/2010 a fost de 18%, după ce anterior câştigurile de capital erau taxate conform cotei marginale de impozitare corespunzătoare veniturilor contribuabilului.

Începând cu 2010/2011 (23 iunie 2010) au fost operate modificări, care au determinat următoarele cote:

 • 18% (basic rate), respectiv 28% (higher rate) pentru indivizi (cota ce se va aplica depinde de veniturile şi câștigurile impozabile totale);
 • 28% pentru curatori (trustee);
 • 10% pentru câştigurile aferente schemei Entrepreneurs’ Relief
Pentru a identifica cota de impozitare a câştigurilor de capital, contribuabilul determină veniturile impozabile totale, precum şi câştigurile de capital totale. Tot ce se încadrează până în 37.400 GBP se impozitează cu cota de bază (basic rate: 20% pentru alte venituri, 18% pentru câştigurile de capital – dacă este cazul), iar ceea ce depăşeşte 37.400 GBP se impozitează cu cotă ridicată (28% pentru câştigurile de capital).

Exemplu: presupunem că un contribuabil a realizat venituri impozabile totale de 30.000 GBP şi câştiguri de capital impozabile de 10.000 GBP. Întrucât cele 30.000 GBP se situează sub plafonul de 37.400 GBP, cota de impozitare pentru această sumă va fi de 20%. Mai departe, cele 7.400 GBP disponibile până la plafonul de 37.400 GBP vor fi „consumate” din câștigurile de capital, prin aplicarea unei cote de 18%. Diferenţa până la 10.000 GBP (10.000 – 7.400 =2.600) va suporta cota ridicată de 28%.

În final, contribuabilul va plăti: 20% * 30.000 + 18% *7.400 + 28% * 2.600, respectiv 6.000 + 1332 +728 = 8060 GBP.

După determinarea cuantumului impozitului de plată, contribuabilii pot beneficia de anumite credite fiscale (Child Tax Credit, Working Tax Credit). Creditul fiscal pentru dividende a fost prezentat la paragraful referitor la veniturile din investiţii.

Perioada fiscală pentru persoanele fizice in UK

Pentru majoritatea veniturilor şi câștigurilor de capital este anul fiscal, care în Marea Britanie, din raţiuni istorice, începe pe 6 aprilie şi se termină pe 5 aprilie a anului următor. Pentru veniturile din activităţi independente, perioada fiscală este anul contabil ce se termină în anul fiscal de referinţă.

De exemplu, veniturile din activităţi independente realizate în anul contabil ce se termină la 30 iunie 2010 sunt aferente anului fiscal 2010-2011.

Veniturile precum dobânzile sunt aferente anului în care au fost efectiv încasate.

Plata impozitului se face, de cele mai multe ori, prin stopaj la sursă de către plătitorul venitului (angajator, bancă, corporaţie, etc.). În reţinerile operate, plătitorii de venituri folosesc, de regulă, cota de bază (basic rate). La sfârşitul anului se va determina impozitul final şi se vor face regularizările în raport cu ce s-a plătit pe parcursul anului.

Atunci când plata se face prin iniţiativa contribuabilului, termenele de plată sunt 31 ianuarie şi 31 iulie, iar regularizarea anuală se va efectua la 31 ianuarie a anului următor. Plata impozitului pe câştigurile de capital se face la 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se datorează impozitul.

În concluzie, sistemul britanic de impozitare a veniturilor persoanelor fizice se caracterizează printr-o complexitate ridicată, determinată atât de condiţiile sociale, economice şi financiare specifice Marii Britanii, cât şi de tradiţiile istorice. Se poate remarca distincţia netă între venituri şi câştigurile de capital, facilităţile aferente diverselor scheme de investiţii de capital, cotele de impozitare distincte pentru veniturile din dividende şi economii, ceea ce face ca Marea Britanie să rămână în continuare „patria capitalului”.

Sistemul fiscal britanic este dotat structural cu mecanisme care încurajează acumularea de capital, dar fără a neglija aspectele sociale sau demografice ale dezvoltării echilibrate şi sustenabile a societăţii.

Declaratie TAXE , ,
About ActeUK.com